УКАЗ

Президiï Верховноï Ради Украïнськоï РСР

Про приєднання Украïнськоï Радянськоï Соцiалiстичноï Республiки
до Конвенцiï ООН про договори мiжнародноï
купiвлi-продажу товарiв
Президiя Верховноï Ради Украïнськоï РСР постановляє:

Приєднатися вiд iменi Украïнськоï Радянськоï Соцiалiстичноï Республiки до Конвенцiï ООН про договори мiжнародноï купiвлi-продажу товарiв вiд 11 квiтня 1980 року з такою заявою:

"Украïнська Радянська Соцiалiстична Республiка вiдповiдно до статей 12 та 96 Конвенцiï заявляє, що будь-яке положення статтi 11, статтi 29 або частини II Конвенцiï, яке допускає, щоб договiр купiвлi-продажу, його змiна або припинення угодою сторiн чи оферта, акцепт або будь-яке iнше вираження намiру здiйснювались не в письмовiй, а в будь-якiй формi, незастосовне, якщо хоча б одна iз сторiн має своє комерцiйне пiдприємство в Украïнськiй Радянськiй Соцiалiстичнiй Республiцi"Голова Президiï Верховноï Ради Украïнськоï РСР В. ШЕВЧЕНКО

Секретар Президiï Верховноï Ради Украïнськоï РСР М. ХОМЕНКОм. Киïв, 23 серпня 1989 р.

№ 7978-XI